english
 
Warszawa, 19 grudnia 2014
Publiczne konsultacje nowego Zbioru Dobrych Praktyk
Więcej informacji
>Rozwiń
Gdańsk, 6-8 maja 2015
Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego 2015
Więcej informacji
>Rozwiń
O_NAS
ŁAD_KORPORACYJNY_NA_GPW
WSPÓŁPRACA
REGULACJE
PUBLIKACJE
LINKI
PYTANIA_I_ODPOWIEDZI
 
 
Publikacje
Dobre praktyki spółek notowanych na GPW
Rok Szukana_fraza
Lista publikacji:

1. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2013-10-30)
Recenzja. O polskiej spółce publicznej dla zagranicznego akcjonariusza.
Otwórz
2. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2013-10-30)
Grupy Kapitałowe. Transakcje z podmiotami powiązanymi – aspekty rachunkowe i podatkowe.
Otwórz
3. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2013-10-30)
Raport Roczny. Raportowanie zintegrowane kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej firmy.
Otwórz
4. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2013-10-30)
Audyt wewnętrzny. Jaki audyt jest, każdy widzi... ale czy „każdy” potrafi go właściwie wykorzystać?
Otwórz
5. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2013-10-30)
Dyskusja Przeglądu Corporate Governance: Kto i na jakich zasadach może (ma prawo) decydować o obecności lub liczbie głosów akcjonariusza na walnym zgromadzeniu?
Otwórz
6. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2013-01-09)
Interpretacja w zakresie zmian Dobrych Praktyk dotyczących elektronicznych walnych zgromadzeń
Otwórz
7. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2012-06-18)
Przegląd Corporate Governance w wersji na iPada/czytniki e-booków
Otwórz
8. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2012-06-18)
Raport „Współczesna Rada Nadzorcza 2012” Praktyka ładu korporacyjnego w Polsce
Otwórz
9. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2011-08-05)
Niegodziwe wynagrodzenie dla członków zarządu
Otwórz
10. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2011-08-05)
Przestrzeganie zasad dobrych praktyk a występowanie naruszeń na rynku giełdowym
Otwórz
11. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2011-08-05)
Interes spółki a interes akcjonariuszy
Otwórz
12. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2011-08-05)
Zielona Księga KE: unijne ramy ładu korporacyjnego
Otwórz
13. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2011-08-05)
Manipulacje giełdowe: od fałszywych informacji do nadużyć i przestępstw
Otwórz
14. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2011-05-27)
Wezwanie do sprzedaży akcji – wycena – wartość spółki
Otwórz
15. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2011-05-27)
Zasady zaskarżania uchwał zarządu i rady nadzorczej spółek kapitałowych
Otwórz
16. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2011-05-27)
Przepis szkodliwy, ale poręczny O art. 585 Kodeksu spółek handlowych
Otwórz
17. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2011-05-27)
Dwuznaczna rola komitetu nominacyjnego - O projekcie ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień SP
Otwórz
18. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2011-05-27)
Istota i warunki utrzymania płynności finansowej
Otwórz
19. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2011-04-14)
Odpowiedzialność członków rad nadzorczych za sprawozdawczość finansową spółek, zasady i tryb funkcjonowania komitetu audytu
Otwórz
20. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2010-12-03)
Split voting a prawo do zaskarżania uchwał
Otwórz
21. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2010-12-03)
System kontroli i zarządzania ryzykiem – praktyka spółek notowanych na GPW
Otwórz
22. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2010-12-03)
Na co zwracać uwagę czytając - rachunek zysków i strat
Otwórz
23. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2010-12-03)
Corporate governance w spódnicy – parytety również na parkiecie?
Otwórz
24. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2010-12-03)
Zalety i pułapki wyboru członków rady nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami
Otwórz
25. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2010-12-03)
Inwestor instytucjonalny w radzie nadzorczej spółki publicznej
Otwórz
26. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2010-12-03)
Kobiety w radach nadzorczych spółek publicznych – pokonywanie barier
Otwórz
27. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2010-12-03)
Wątpliwa rola komitetów audytu w zapobieganiu fałszerstwom
Otwórz
28. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2010-12-03)
Wartość godziwa aportów – pojęcie mętne i nieprzydatne
Otwórz
29. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2010-06-02)
Specjalne wydanie dwumiesięcznika „Master of Business Administration”, poświęcone nadzorowi korporacyjnemu
Otwórz
30. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2010-05-21)
Dobre praktyki spółek nienotowanych Europejskiej Konfederacji Stowarzyszeń Dyrektorów
Otwórz
31. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2010-05-20)
Dobre praktyki 2010
Otwórz
32. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2010-05-19)
Zasady wynagradzania w znowelizowanym dokumencie Dobrych Praktyk
Otwórz
33. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2010-03-29)
King Report – król dobrych praktyk audytu wewnętrznego
Otwórz
34. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2010-03-26)
Walne zgromadzenia nie są już potrzebne inwestorom
Otwórz
35. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2010-03-25)
Dobre Praktyki Komitetu Audytu
Otwórz
36. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2010-01-08)
Na co zwracać uwagę czytając bilans spółki
Otwórz
37. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2010-01-07)
Odpowiedzialność członków rad nadzorczych za prawidłowe badanie sprawozdań w spółkach niemieckich
Otwórz
38. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2010-01-05)
Powoływanie członków rad nadzorczych spółek z kapitałem samorządów – ramy prawne i praktyka
Otwórz
39. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2010-01-04)
Wynagradzanie Rad Nadzorczych - źródło: Przegląd Corporate Governance nr 1/2010
Otwórz
40. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2008-02-01)
Funkcjonowanie i rozwój komitetów audytu
Otwórz
41. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2008-01-31)
Przywrócić powagę instytucji absolutorium w spółce akcyjnej
Otwórz
42. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2008-01-01)
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2007) - prezentacja power point
Otwórz
43. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2007-12-01)
Pułapki sukcesji: gdy rada nie chce, ale musi - Izabela Koładkiewicz
Otwórz
44. Strona: PUBLIKACJE
(polski) (2006-12-01)
Oceniać czy nie oceniać? Praca rad dyrektorow i rad nadzorczych pod lupą - Izabela Koładkiewicz
Otwórz

 
Przejdź do serwisu poświęconego zasadom ładu korporacyjnego na NewConnect.
Pytania i odpowiedzi
Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące Corporate Governance.
 
Zadaj pytanie
Odpowiedzi na zadawane pytania zostana zamieszczone w sekcji "Pytania i odpowiedzi"
Newsletter
Aby otrzymywać informacje rozsyłane newsletterem podaj swój e-mail.
Aby zrezygnować z otrzymywania newslettera użyj poniższej funkcji.

 

Giełda Papierów Wartościowych realizując cel promowania idei ładu korporacyjnego, w tym zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” wdrażanych od 1 stycznia 2008 podjęła decyzję o utworzeniu grupy partnerów edukacyjnych z całego kraju, którzy aktywnie włączyliby się we współpracę na rzecz rozwoju corporate governance w Polsce.

W tym też celu podjęto decyzję o wyłonieniu w drodze konkursu podmiotów, które stałyby się certyfikowanymi EduPartnerami GPW i realizowały wspólne spotkania, organizację szkoleń, warsztatów czy innych projektów o charakterze edukacyjnych. Miejscem komunikacji o działaniach GPW i EduPartnerów jest strona internetowa
www.corp-gov.gpw.pl
Dowiedz się więcej
 
2008 © GPW w Warszawie
Projekt: www.futurition.com